Luogo dello scatto: Giardino Aiuola Balbo, Torino (TO)

Autore: Carola Eirale